korty tenisowe

CENNIK

bilety:
dla mieszkańców gminy Śmigiel
-  ulgowy (dzieci, uczniowie do lat 16)                           5,00 zł/1 godzina wynajęcia kortu
-  normalny                                                              10,00 zł/1 godzina wynajęcia kortu
dla pozostałych osób
-  ulgowy (dzieci, uczniowie do lat 16)                          8,00 zł/1 godzina wynajęcia kortu
-  normalny                                                              16,00 zł/1 godzina wynajęcia kortu

  

karnety:
dla mieszkańców gminy Śmigiel
- ulgowe na 10 godzin gry + 2 godzina gratis           50,00 zł
- normalne na 10 godzin gry + 2 godzina gratis      100,00 zł   
dla pozostałych osób
- ulgowe na 10 godzin gry + 2 godzina gratis           80,00 zł
- normalne na 10 godzin gry + 2 godzina gratis      160,00 zł   
wypożyczenie sprzętu:
- wypożyczenie rakiety tenisowej                                      2 zł/godz.

REZERWACJI KORTU MOŻNA DOKONAĆ W GODZINACH OTWARCIA U GOSPODARZA KORTÓW  NUMER TELEFONU  -   608 115 630

GODZINY OTWARCIA

1.IV.2017 – 26.VI.2017

poniedziałek – piątek
godz.   9:00 – 13:00

szkoły podstawowe i gimnazja z terenu gminy Śmigiel (bezpłatnie w ramach zajęć wychowania fizycznego)
godz. 13:00 – 21:00
 
ogólnodostępne

sobota – niedziela
godz.   9:00 – 11:00

    dzieci i młodzież do lat 16 (z terenu gminy Śmigiel) bezpłatnie za okazaniem legitymacji szkolnej
godz. 11:00 – 21:00
ogólnodostępne

27.VI.2017 – 31.VIII.2017

poniedziałek – niedziela    
godz.  9:00 – 11:00 
dzieci i młodzież  do lat 16 (z terenu gminy Śmigiel) bezpłatnie za okazaniem legitymacji szkolnej
godz. 11:00 – 21:00
ogólnodostępne

1.IX.2017 – 30.IX.2017

poniedziałek – piątek
godz.  9.00 – 13.00
szkoły podstawowe i gimnazja z ternu gminy Śmigiel (bezpłatnie w ramach zajęć wychowania fizycznego)
godz. 13.00 – 21.00
ogólnodostępne

sobota – niedziela
godz.  9.00 – 11.00
dzieci i młodzież do lat 16 (z terenu gminy Śmigiel) bezpłatnie za okazaniem legitymacji szkolnej
godz. 11.00 – 21.00

ogólnodostępne


KORTY TENISOWE

Na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. T. Kościuszki znajdują się dwa korty tenisowe. Korty zostały oddane do użytku w dniu 30 maja 2010 roku. Nawierzchnia kortów to sztuczna trawa. W celu podniesienia bezpieczeństwa obiekt jest monitorowany.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCYH W ŚMIGLU

§ 1

Administratorem kortów jest Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu, zwany dalej OKFiR-em.

§ 2

OKFiR stosownie do pory roku przedstawia harmonogram otwarcia kortów tenisowych, który wywieszony jest w gablocie ogłoszeń przy wejściu na teren kortów.

 § 3

Wstęp na korty jest możliwy tylko w stroju i obuwiu do tenisa ziemnego, po wykupieniu biletu u osoby opiekującej się kortami.

§ 4

Wysokość opłat za korzystanie z kortów jest zgodna z cennikiem dostępnym w siedzibie Ośrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu.

§ 5

Wysokość opłat ustala i podaje do wiadomości OKFiR, każdorazowo przed rozpoczęciem sezonu tenisowego.

§ 6

Grający mogą jednorazowo opłacić korzystanie z kortu na maksymalnie 2 godziny z wyjątkiem sytuacji, kiedy korty są wolne.

§ 7

Możliwa jest rezerwacja kortów u osoby opiekującej się kortami.

§ 8

Stałe rezerwacje muszą być opłacone za minimum jeden miesiąc z góry § 6 stosuje się odpowiednio

§ 9

Jeżeli w terminie dokonanej i opłaconej stałej rezerwacji, korty będą zamknięte z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych, to rezerwujący ma prawo do zamiany rezerwacji na inny wolny termin.

§ 10

Osoby korzystające z kortu są zobowiązane okazać dowód tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem opiekunowi kortu.

§ 11

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych o otwarciu kortów decyduje osoba opiekująca się kortami.

§ 12

Korzystający z kortu zobowiązani są do zachowania czystości i porządku.

§ 13

Uporządkowanie nawierzchni kortu powinno odbywać się w ramach wynajętego czasu gry przez osoby korzystające z kortu.

§ 14

Korzystający z kortu muszą zachowywać się w sposób umożliwiający grę osobom na sąsiednim korcie.

§ 15

Korzystający z kortu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone podczas gry.

§ 16

Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren kortów.

§ 17

Zabrania się wprowadzania rowerów i motorowerów na teren obiektu sportowo-rekreacyjnego.

§ 18

Osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu zabrania się przebywania na trenie obiektu.

§ 19

Na kortach obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu oraz używania wulgaryzmów.

§ 20

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki na terenie kortów, a także za rzeczy zagubione przez korzystających z kortów.

§ 21

Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

§ 22

Skargi i wnioski należy składać obsłudze kortu lub w siedzibie OKFiR-u

§ 23

Korzystanie z kortów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.