R E G U L A M I N I Porcelanowy Bieg Świętojański Śmigiel 2017

Termin i miejsce zawodów:

Sobota 24 czerwca 2017 r. godz. 2200
Sekretariat: Centrum Kultury w Śmiglu, ul. Kościuszki 20
Start: Plac Rozstrzelanych


Cel imprezy:

    Promocja aktywnego stylu życia.

    Promocja biegania jako najprostszej i najtańszej formy rekreacji.

Organizatorzy:

Urząd Miejski Śmigla, Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu, Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Śmiglu.
Miejsce, dystans oraz trasa biegu

    Sekretariat zawodów usytuowany będzie w okolicach Centrum Kultury w Śmiglu.

    Start i meta biegu – Plac Rozstrzelanych w Śmiglu

    Dystans 10 kilometrów ( 2 pętle po 5 km. )

    Trasa przebiega ulicami Śmigla i Nietążkowa

    Organizator ustala maksymalny limit biegu na 90 minut.

Zgłoszenia do biegu

    Organizator ustala górną granicę uczestników biegu na 200 osób zarejestrowanych i opłaconych, ( decyduje kolejność zgłoszeń).

    Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 14 czerwca 2017 pod adresem

http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3146

    Oficjalna strona internetowa . www.biegswietojanski.smigiel.pl

E-mail kontaktowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    Opłata startowa dla osób zgłoszonych do dnia 14 czerwca wynosi 40 zł, a po tym terminie ( jeśli wcześniej nie zostanie wyczerpany limit 200 startujących) 50 zł.

Opłatę należy wpłacić na konto Ośrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu ul. Kościuszki 20, 64-

030 Śmigiel nr 93 8667 0003 0003 4324 2000 0010 w tytule: ( podać imię i nazwisko zawodnika -

Porcelanowy Bieg Świętojański, 24.06.2017).

    Na liście startowej pojawią się tylko nazwiska osób, które dokonają opłaty startowej.

    Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Warunki uczestnictwa

1. W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia biegu ukończą 18 lat.

    Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów.

    Odbieranie numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dokumentu tożsamości.

    Szatnie znajdują się w pobliżu startu i mety biegu ( okolice Centrum Kultury). Zawodnicy oddają rzeczy do godziny 2145 . Wydawanie rzeczy po biegu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego.

    Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę.

    Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.

    Każdy zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym, a także na wykorzystanie wizerunku uczestnika biegu dla potrzeb Organizatora.

    Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

    Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.

    Organizator zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli antydopingowej.

Weryfikacja zawodników w dniu zawodów

    Weryfikacja zawodników w sekretariacie zawodów ( od godziny 2000 do godziny 2145 )

    Uczestnicy biegu otrzymają numery startowe.

    Uczestnik biegu musi posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem. Każdy z uczestników w sekretariacie oddaje podpisane oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w biegu oraz o znajomości regulaminu biegu.

4. Strój sportowy dostosowany do warunków pogodowych.

5. Osobom zgłoszonym po upływie terminu 14 czerwca 2017 , organizator nie zapewnia wszystkich

świadczeń.

 
BIEG - OPEN

Otwarcie zawodów o godzinie 2200

Zbiórka zawodników na starcie do godziny 2210

Start o godz. 2215

KATEGORIE:

    Kobiety i mężczyźni dystans - 10 km. ( 2 pętle po 5 km.)

Klasyfikacja BIEGU OPEN ( pierwsze 6 miejsc ).
Klasyfikacja w grupach wiekowych (pierwsze 3 miejsca) oddzielnie mężczyźni i kobiety, (sklasyfikowanie w Biegu Open, wyklucza ponowne klasyfikowanie w grupach wiekowych).
Przedziały wiekowe – 6 przedziałów wiekowych: (obowiązuje rocznik a nie ukończone lata !)

Rocznik 1999 - 1988 (18-30 lat.

Rocznik 1978 - 1987 (31-40 lat),

Rocznik 1968 - 1977 (41– 50 lat),

Rocznik 1958 - 1967 (51 – 60 lat),

Rocznik 1948 - 1957 (61 – 70 lat),

Rocznik 1920 – 1947 ( 71 lat i starsi).

Organizatorzy zapewniają:

- medale pamiątkowe dla osób które zgłosiły się do udziału w zawodach oraz uregulowały opłatę startową do 14 czerwca 2017 r.

- nagrody :

- w biegu Open Kobiet za miejsca I – VI okolicznościowe pucharki, dyplomy, nagrody rzeczowe,

- w biegu Open Mężczyzn za miejsca I – VI okolicznościowe pucharki, dyplomy, nagrody rzeczowe,

- w kategoriach wiekowych Kobiet:

Okolicznościowy pucharek za I miejsce, dyplom, nagroda rzeczowa,

Dyplomy, nagrody rzeczowe za miejsca II – III

- w kategoriach wiekowych Mężczyzn:

Okolicznościowy pucharek za I miejsce, dyplom, nagroda rzeczowa,

Dyplomy, nagrody rzeczowe za miejsca II – III

    Kobiety i mężczyźni dystans - 5 km. ( 1 pętla 5 km.)

Klasyfikacja BIEGU ( nagrody otrzymują pierwsze 3 miejsca ).

W biegu na 5 km. nie będzie kategorii wiekowych

Organizatorzy zapewniają:

- medale pamiątkowe dla osób które zgłosiły się do udziału w zawodach oraz uregulowały opłatę startową do 14 czerwca 2017 r.

- nagrody :

- w biegu Kobiet za miejsca I – III okolicznościowe pucharki, dyplomy, nagrody rzeczowe,

- w biegu Mężczyzn za miejsca I – III okolicznościowe pucharki, dyplomy, nagrody rzeczowe,

Komisja Sędziowska

Komisja ustala ostateczne wyniki na podstawie protokołów zawodów. Ewentualne protesty składać należy Sędziemu Głównemu w formie pisemnej zaraz po zakończeniu biegu.
UWAGI ORGANIZACYJANE

    organizator zapewnia drożdżówkę i wodę mineralną,

    w sekretariacie zawodów oraz na starcie będą wywieszone mapki biegu,

Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

Honorowa Przew. Komitetu Organ.: BURMISTRZ ŚMIGLA MAŁGORZATA ADAMCZAK

Dyrektor biegu: ZASTĘPCA BURMISTRZA ŚMIGLA MARCIN JURGA

Kierownik organizacyjny biegu: ZYGMUNT RATAJCZAK

Zast. Kierownika organizacyjnego biegu: MICHAŁ MAJER

Kierownik sportowy biegu: ALBERT PELEC

Kierownik sekretariatu: ERIKA KRYSTOF

Kierownik zabezpieczenia trasy: STARSZY ASPIRANT GWIDON KACZMAREK

KOMITET ORGANIZACYJNY

zaprasza do udziału oraz kibicowania

Komentarze  

 
0 #1 profile1686 2018-11-02 15:01
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

https://hofbraeu-regiment.com/images/photos/1552/1/60f525813d9ba9e3551c41ba.jpg
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież